Koľajničkové posuvné brány

Posuvné brány vedené po koľajničke sa vyznačujú jenoduchým a spoľahlivým koštrukčným riešením. Jediným známim nedostatkom je potreba zimnej údržby. Stavebná pripravenosť spočíva predovšetkým v príprave betónového základu po celej dĺžke pojazdovej dráhy, preto je vhodné plánovať tento, ale aj niektoré iné bránové systémy už v čase počiatočných stavebných prác(budovanie základov pod múriky). Brána môže byť stabylizovaná kladkou montovanou na podmúrik, pokiaľ je podmúrik vyšší min. o 30-50mm od brány a výplň brány je v uzatvorenom ráme. Druhá možnosť je použitie samostatného stabilizačného stĺpa s kladkou, ktorý je najvhodnejšie umiestniť na miesto ešte pred betonážou základu. Brána môže byť ovládaná manuálne, alebo pomocou automatizácie. Viac tu: https://www.svetkovu.com/produkty/branove-systemy/kolajnickove-posuvne-brany/