Krídlové brány

Krídlové brány sú najrozšírenejším bránovým systémom známym z minulosti bez zvláštnych nárokov na stavebnú pripravenosť. Ponúkame jednokrídlové a dvojkrídlové brány v symetrickom alebo asymetrickom prevedení. Krídlový systém je najvhodnejším riešením vstupnej bránky pre peších. Ako vjazdová brána zvyčajne v dvojkrídlovom prevedení si tiež nachádza široké upatnenie, aj keď je potrebné spomenúť, že v dnešnej dobe je preferovanejší systém posuvnej brány.