Ľahké kovové konštrukcie

Ponúkame výrobu a montáž širokého sortimentu ľahkých oceľových konštrukcií: prístrešky, markízy, pergoly, altánky, stojany a iné oceľové konštrukcie. Menšie konštrukcie vyrábame na základe dohody, väčšie pokiaľ to ich konštrukčný charakter vyžaduje, vyrábame na základe schváleného statického posudku výrobnej dokumentácie.