Mreže

Mreže vyrábame a dodávame pre všestranné využitie v exteriéru alebo v interiéri: okenné, mreže na presklenie dverí, predeľovacie mreže, prechodové uzamikatelné mreže, ochranné balkónové mreže. Použité materiáli a konštrukčné riešenia sú navrhované tak, aby spĺňali úroveň ochrany požadovanú zákazníkom.