Projekt pútača v B.Bystrici

14.11.2013 22:51

Vyrábali sme reklamný pútač pre novovzníknutý svadobný salón v B.Bystrici. Želáme veľa svadobných úspechov a ďakujeme za spoluprácu.