Ploty a brány

Ploty a brány vyrábame vo všetkých konštrukčných a dizajnových variantoch v kovanom alebo zámočníckom prevedení. Ponúkame skúsenosti pri výbere najvhodnejšieho technického riešenia predovšetkým bránových systémov. V plnom rozsahu akceptujeme dizajnové požiadavky zákazníka a v prípade potreby ich po dohode upravíme tak, aby spĺňali technické a bezpečnostné parametre.

Ponúkame nasledovné riešenia:

Klasické kované prevedenie  charakterizované predovšetkým vertikálnymi tyčami plného štvorcového prierezu spájané horizontálnymi dvojitými lištami plného plochého prierezu spájané nitovaním (klasická technológia), alebo zváraním (lacnejšia alternatíva). Tyče sú zvyčajne ukončené dekoratívnymi hrotmi alebo inými vhodnými prvkami. Dizajn môže dotvárať horný modul (rovný, oblúkový alebo vlnový), ako aj rôznych dekoratívnych komponentov z našej širokej ponuky.

Moderné zvárané prevedenie sa vyznačuje jednoduchšími tvarmi, zváranými spojmi s použitím materiálov, medzi ktoré patria predovšetkým Jaklové profili, rúrky, ťahohov slúžiaci ako výplň alebo dierované plechy v rôznych dizajnových prevedeniach.

Neoddeliteľnou súčasťou každého oplotenia je aj bránka pre peších a minimálne jedna prejazdová brána. Dizajnovo sú zvyčajné zosúladené s oplotením. Rozhodujúcim faktorom každej prejazdovej brány je výber optimálneho bránového systému, ktorý by mal spĺňať v maximálnej možnej miere technické požiadavky zákazníka.