Poradenstvo

Poradenstvo

Našim zákazníkom poskytujem všeobecné, ale aj rozsiahle odborné poradenstvo v súvislosti s ponúkanými produktami a službami .Štandardný realizačný postup zákazky je nasledovný:

Po prijatí dopytu je spracovaná cenová kalkulácia, ktorá je predložená zákazníkovi na posúdenie. Po kladnom stanovisku je vykonaná obhliadka a zameranie. Následne je prijatá záväzná objednávka a spracovaná výrobná dokumentácia, pokiaľ nie je dodaná objednávateľom.N a základe prijatej objednávky  je predmet objednávky vyrobený a sú zabezpečené  alebo sprostredkované všetky objednané služby: povrchová úprava, dodávka, montáž…

Samozrejmosťou je poskytovanie odborného poradenstva, a tiež záručného a pozáručného servisu.