Povrchová úprava

Realizáciu povrchovej úpravy našich výrobkov sprostredkujeme po dohode so zákazníkom. Konkrétne zadanie  na povrchovú úpravu je vo výhradnej kompetencii zákazníka.

Najžiadanejšie typy povrchovej úpravy:

Syntetická povrchová úprava striekaním

Polyuretánová dvojzložková povrchová úprava striekaním

Pieskovanie+povrchová úprava práškovaním

Po dlhoročných skúsenostiach je potrebné zdôrazniť, že zinkovanie môže mať na niektoré výrobky aj negatívne vplyvy, ako sú tvarové deformácie a zbytkové kyseliny. Firma Svet kovu sa výslovne zrieka zodpovednosti za prípadné negatívne vplyvy, ktoré nemôže v dobrej viere ovplyvniť.