Bránové systémy

Pri realizácii oplotenia, ktorého zvyčajnou súčasťou je aj bránka pre peších a prejazdová brána, sú v zásade jenodnoznačne dané konštrukčné prvky, pričom je zvýšená pozornosť venovaná hlavne riešeniu prejazdových brán, aby spĺňali všetky požiadavky a nároky zákazníka. Nasledovne ponúkame tieto bránové systémy:

krídlové brány

koľajničkové posuvné brány

samonosné posuvné brány

bránová automatizácia