Servisné služby

Dodávka a montáž: v rámci kompexných služieb ponúkame v prípade potreby dodávku a montáť našich výrobkov na mieste určenia, čo je samozrejmosťou predovšetkým pre ploty, brány, zábradlia, mreže… ale aj niektoré iné produkty. Ak sú potrebné zemné práce, betonáž, prípadne iná stavebná príprava, túto zabezpečuje zákazník prostredníctvom dodávateľa stavieb alebo svojpomocne, v dostatočnom predstihu pred realizáciou montážnych prác.

Ostatné servisné služby: (tieto služby nie sú viazané na naše produkty)

zváranie železných kovov el. oblúkom- u zákazníka 

zváranie CO2 v dielenských priestoroch a u zákazníka

vŕtanie sekanie -murivo, betón, kameň

rezanie a brúsenie- kovy, betón, kameň, drevo

kotvenie do muriva a betónu- mechanické, chemickéiné servisné služby na základe dohody

Tieto služby poskytujeme predovšetkým obyvateľom B.Štiavnice a blízkeho okolia. Služby sú poskytované na základe dohody.